Om landbrugets fonde

Landbrugets fonde blev oprettet med landbrugsstøtteloven i 1972 og omfatter 2 promilleafgiftsfonde, 10 produktionsafgiftsfonde og en fond for økologisk landbrug

Fondene yder årligt sammenlagt ca. 482 mio. kr. i tilskud. Formålet med fondene er generelt at styrke landbrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.  Landbrugets fonde uddeler på baggrund heraf tilskud til forskellige aktiviteter, herunder forskning, sygdomsbekæmpelse, afsætningsfremme, rådgivning og uddannelse, dyrevelfærd mv. Modtagere af tilskuddene kan eksempelvis være offentlige og private forsknings- og vidensinstitutioner eller brancheforeninger og sammenslutninger i landbruget.

Fondene er særlige forvaltningsmyndigheder, og det er fondene, som inden for deres formål i henhold til landbrugsstøtteloven vurderer ansøgninger og beslutter hvilke projekter, der skal gives tilskud til ud fra de af fonden på forhånd besluttede tildelingskriterier, som offentliggøres forud for hver ansøgningsrunde.

De to promilleafgiftsfonde samt Fonden for økologisk landbrug finansieres gennem en fast årlig bevilling på finansloven, hvorimod produktionsafgiftsfondene dels finansieres af tilskud fra promilleafgiftsfondene og dels af produktionsafgifter, som bliver opkrævet af fondene hos erhvervet.

Fondene er bl.a. reguleret i landbrugsstøtteloven, og Landbrugsstyrelsen er tilsynsmyndighed for fondene.